info@ifs.co.me

Pišite nam

+382 (0) 67 213 550

Pozovite nas

[metform form_id="4578"]

Naše usluge za klijenta su besplatne. Insurance Financial Solutions ima potpisane ugovore sa osiguravajućim kućama od kojih naplaćuje brokersku proviziju. Dakle, ovu uslugu plaća osiguravajuća kuća, a ne klijent.

Potrebno je potpisati ugovor o posredovanju i punomoćje kojim nas klijent ovlašćuje da tražimo ponude u njegovo ime u cilju zaključenja ugovora o osiguranju. Naravno, klijentu se dokumentacija daje na uvid i usklađuje sa njegovim potrebama. Važno je napomenuti da ukoliko klijent poželi raskinuti ugovor, to može uraditi bez ikakvih pravnih posljedica.

Nemaju. Ponude osiguranja različitih osiguravajućih društava razlikuju se kako po obimu i vrsti pokrića, tako i po iznosu premije. Svaka osiguravajuća kuća ima svoj jedinstveni obračun računanja premije, kao i jedinstvene opšte i dodatne uslove osiguranja.

Zato je poželjno imati posrednika u osiguranju koji će poznavati uslove svih osiguravajućih kuća i ukazati klijentu na postojeće razlike i prednosti jednih, a mane drugih uslova.

Odredba koju broker ugovara sa društvom za osiguranje je da premija osiguranja, a koja se nudi kao odgovor na zahtjev određenog klijenta, ne može biti veća od samostalno date ponude osiguravajuće kuće ukoliko bi se klijent njima obratio direktno.

Da, obaveza posrednika u osiguranju je da klijentu pomogne u realizaciji odštetnih zahteva i da ponudi savjetodavnu i drugu pomoć.

Polisa je dokument koji potvrđuje da je sklopljen ugovor o osiguranju.

Društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju je osiguravač. To je pravno lice koje na sebe preuzima rizik zbog oštećenja ili uništenja stvari, rizik prijevremene smrti kod osiguranja lica i druge rizike. Osiguravač se zato i naziva profesionalni nosilac rizika.

Osiguranik je fizičko ili pravno lice koje zaključuje ugovor o osiguranju štiteći se na taj način od neželjenih rizika. Osiguranik i ne mora biti ugovarač osiguranja. Ugovarač je lice koje na zahtjev osiguranika i u njegovo ime zaključuje ugovor o osiguranju.

Premija je novčani iznos koji je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik, dužan platiti osiguravaču u cilju osiguranja kao obezbjeđenja od određenog rizika.

U nekim situacijama moguće je dobiti bolju ponudu u odnosu na prošlogodišnju.

Naše usluge za klijenta su besplatne. Insurance Financial Solutions ima potpisane ugovore sa osiguravajućim kućama od kojih naplaćuje brokersku proviziju. Dakle, ovu uslugu plaća osiguravajuća kuća, a ne klijent.

Potrebno je potpisati ugovor o posredovanju i punomoćje kojim nas klijent ovlašćuje da tražimo ponude u njegovo ime u cilju zaključenja ugovora o osiguranju. Naravno, klijentu se dokumentacija daje na uvid i usklađuje sa njegovim potrebama. Važno je napomenuti da ukoliko klijent poželi raskinuti ugovor, to može uraditi bez ikakvih pravnih posljedica.

Nemaju. Ponude osiguranja različitih osiguravajućih društava razlikuju se kako po obimu i vrsti pokrića, tako i po iznosu premije. Svaka osiguravajuća kuća ima svoj jedinstveni obračun računanja premije, kao i jedinstvene opšte i dodatne uslove osiguranja.

Zato je poželjno imati posrednika u osiguranju koji će poznavati uslove svih osiguravajućih kuća i ukazati klijentu na postojeće razlike i prednosti jednih, a mane drugih uslova.

Odredba koju broker ugovara sa društvom za osiguranje je da premija osiguranja, a koja se nudi kao odgovor na zahtjev određenog klijenta, ne može biti veća od samostalno date ponude osiguravajuće kuće ukoliko bi se klijent njima obratio direktno.

Da, obaveza posrednika u osiguranju je da klijentu pomogne u realizaciji odštetnih zahteva i da ponudi savjetodavnu i drugu pomoć.

Polisa je dokument koji potvrđuje da je sklopljen ugovor o osiguranju.

Društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju je osiguravač. To je pravno lice koje na sebe preuzima rizik zbog oštećenja ili uništenja stvari, rizik prijevremene smrti kod osiguranja lica i druge rizike. Osiguravač se zato i naziva profesionalni nosilac rizika.

Osiguranik je fizičko ili pravno lice koje zaključuje ugovor o osiguranju štiteći se na taj način od neželjenih rizika. Osiguranik i ne mora biti ugovarač osiguranja. Ugovarač je lice koje na zahtjev osiguranika i u njegovo ime zaključuje ugovor o osiguranju.

Premija je novčani iznos koji je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik, dužan platiti osiguravaču u cilju osiguranja kao obezbjeđenja od određenog rizika.

U nekim situacijama moguće je dobiti bolju ponudu u odnosu na prošlogodišnju.

sr_RS