info@ifs.co.me

Pišite nam

+382 (0) 67 213 550

Pozovite nas

[metform form_id="4578"]
 Osigurati sigurnost

Osigurati sigurnost

Osigurati sigurnost – kako paradoksalno zvuči.

Ali, da li se sigurnost zaista može osigurati? Mi smo tu da probamo.

Prema Zakonu o osiguranju, osiguranje je udruživanje novčanih sredstava na načelima uzajamnosti i solidarnosti neodređenog broja lica, fizičkih i pravnih, u društvo za osiguranje koje se obavezuje da na osnovu toga isplati novčanu naknadu, sumu osiguranja ili učini što drugo nekom od tih ili trećim licima, u slučaju štete na imovini, uništenja ili oštećenja stvari, smrti ili povrjeđivanja lica, povreda tijela ili narušenja zdravlja, zbog nastupanja nekog određenog događaja koji se unaprijed nije mogao predvidjeti, odnosno čije se nastupanje nije moglo spriječiti ili izbjeći ili usljed proteka vremena, a na osnovu ugovora o osiguranju (polise) i uslova koji su unaprijed propisani od društva za osiguranje.

Osiguranje, kao vid interakcije između klijenta i osiguravajuće kuće sklopljenim ugovorom (polisom osiguranja) omogućava nadoknadu štete usljed eventualnog nastanka štetnog događaja, čime se klijentu pruža sigurnost da će njegova imovina, život ili kompanija biti zaštićeni, a šteta nadoknađena.

Živimo u vremenu čija je glavna odredba neizvjesnost i u kome je promjena jedina konstanta. Da je ono sjutra nepredvidivo i neočekivano i sami možemo posvjedočiti ukoliko se osvrnemo bar na trenutak na prethodnu godinu.

Samim tim, težnja za sigurnošću postaje primarni cilj. Osiguranje postaje sve važniji aspekt života ali i biznisa, usljed brojnih potencijalnih rizika koji nas okružuju.

Biti bez osiguranja potencijalno znači biti na velikom gubitku ukoliko nastupi neočekivani, štetni događaj.

Želite da osigurate sebe, svoj dom i porodicu? U isto vrijeme i svoju kompaniju i zaposlene?

Pišite nam.

sr_RS