info@ifs.co.me

Pišite nam

+382 (0) 67 213 550

Pozovite nas

[metform form_id="4578"]
 PREPOZNAJTE VELIKO DOK JE JOŠ MALO

PREPOZNAJTE VELIKO DOK JE JOŠ MALO

„Prepoznajte veliko dok je još malo.“ – Sun Tzu

Život je prepun rizika. Posao takođe. Od početka osnivanja kompanije suočavamo se sa rizicima koji mogu ugroziti postojanje i poslovanje. Bez obzira koliko smo veliki i snažni, rizici postoje. I obično su najveći kada ih ne prepoznajemo, kada mislimo da neće ili ne mogu nama da se dese.

Niko ne želi izgubiti sve što je godinama stvarao zato što se dogodio požar, krađa ili se prevrnuo kamion sa vrijednom robom.

Prepoznati rizik je teško, a kada se dogodi nosi visoku cijenu. Pogrešno je misliti da se to samo drugima događa, da smo mi posebni i drugačiji.

Jasno da događaje poput nezgode, oštećenja, poplave, požara, krađe, povreda i bolesti ne možemo u potpunosti kontrolisati i spriječiti. Ono što možemo jeste da smanjimo njihove negativne posljedice i štete kada se dogode.

Kada je sve dobro i kada smo preokupirani drugim poslovima, osiguranje nije na vrhu naših prioriteta. Ponekad nemamo ni dovoljno znanja da se osiguramo od rizika na najbolji način. Ipak, važno je znati što preduzeti, pa to i uraditi.

Većina crnogorskih kompanija nije upoznata da svoje poslovne objekte i zalihe može polisom osigurati od brojnih rizika: požara, udara groma, manifestacija i demonstracija, prirodnih nepogoda kao što su oluja, zemljotres i poplava, od izliva vode iz instalacija, loma stakla, provalne krađe i razbojništva kao i vandalizma.  I oprema i namještaj mogu se osigurati od svih ovih rizika. Poslovna i komercijalna vozila, transportna sredstva i razne mašine takođe se mogu osigurati. U slučaju kvalitetno ugovorenog osiguranja, ako se neki od rizika ostvari, osiguranjem možete pokriti i povratiti dio izgubljene dobiti i fiksnih troškova koji postoje uprkos nastanku štete.

Rad i uspjeh svake kompanije bazira se na ljudima. Zato je od velike važnosti da kompanija osigura svoje zaposlene, od posljedica nesrećnog slučaja kao i dopunskih rizika, hirurških intervencija i težih bolesti. Briga o svojim zaposlenima reflektovaće se u njihovom odnosu prema poslu i kompaniji.

Osiguranje zaposlenih i imovine sve više se prepoznaje i kao nužnost i kao potreba. Međutim, oni koji ozbiljnije sagledavaju rizike sve češće se osiguravaju od štete koje njihova kompanija može pričiniti trećim licima. To nije pitanje samo dobre poslovne prakse već i reputacije i potencijalnih troškova koje nedostatak ovog osiguranja prouzrokuje. Zato je polisa od odgovornosti prema trećim licima sve češće sastavni dio ukupnog osiguranja kompanija.

Kvalitetno ugovoreno osiguranje znači manje rizika i manje briga. Istovremeno to znači veću vjerovatnoću dugoročne održivosti i zdrave budućnosti kompanije. Kao i mogućnost da se kompanija posveti svojim najvažnijim aktivnostima, stvaranju novih vrijednosti i povećanju performansi.

Pronalazak najboljeg pokrića osiguranja zahtijeva vrijeme i znanje iz oblasti osiguranja. Na razvijenim tržištima, a sve više i u Crnoj Gori, prepoznaje se uloga specijalizovanih kompanija koje pružaju podršku u ugovaranju osiguranja i naplati šteta. Pa tako polisa osiguranja kreirana isključivo prema vašim potrebama u slučaju nastanka štetnog događaja omogućava što bezbolniji i brži povratak redovnim poslovnim aktivnostima.

IFS je kompanija koja je bazirana na znanju, dugogodišnjem iskustvu zaposlenih u oblasti osiguranja i brizi o svojim klijentima. Povjeravanjem brige o osiguranju IFS timu smanjujete rizike poslovanja, štedite vlastito vrijeme i resurse, a dobijate partnera koji ima znanje, resurse i kapacitete da vam pomogne.

IFS tim je u mogućnosti da vam ugovori najkvalitetniju i najpovoljniju zaštitu od nepovoljnog događaja. Ako želite sigurnost i održivu budućnost svoje kompanije, onda je IFS vaš dugoročni partner.

sr_RS