info@ifs.co.me

Pišite nam

+382 (0) 67 213 550

Pozovite nas

[metform form_id="4578"]

Bez obzira na brižljive pripreme i na putovanju može doći do nepredviđenih situacija i nezgoda. Da biste bezbrižno putovali i uživali na željenoj destinaciji, potrebno je da ugovorite adekvatno osiguranje. Uz polisu putničko zdravstvenog osiguranja bićete relaksirani jer brige prepuštate osiguravaču.

U zavisnosti od paketa, putničko zdravstveno osiguranje omogućava nadoknadu troškova nastalih tokom pružanja hitne medicinske usluge ili pomoći osiguraniku usljed posljedica nezgode ili bolesti tokom privremenog boravka u inostranstvu.

Putničko zdravstveno osiguranje može biti individualno, porodično ili grupno.

Ukoliko se desi nezgoda, odnosno nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira asistentsku kuću (koju je naglasio osiguravač) i prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. U slučaju kada je neophodno bolničko liječenje, osiguranik je dužan da prilikom prijema u bolnicu pokaže svoju polisu putničko zdravstvenog osiguranja. 

Ugovor o putničko zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Bez obzira na brižljive pripreme i na putovanju može doći do nepredviđenih situacija i nezgoda. Da biste bezbrižno putovali i uživali na željenoj destinaciji, potrebno je da ugovorite adekvatno osiguranje. Uz polisu putničko zdravstvenog osiguranja bićete relaksirani jer brige prepuštate osiguravaču.

U zavisnosti od paketa, putničko zdravstveno osiguranje omogućava nadoknadu troškova nastalih tokom pružanja hitne medicinske usluge ili pomoći osiguraniku usljed posljedica nezgode ili bolesti tokom privremenog boravka u inostranstvu.

Putničko zdravstveno osiguranje može biti individualno, porodično ili grupno.

Ukoliko se desi nezgoda, odnosno nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira asistentsku kuću (koju je naglasio osiguravač) i prijavi podatke iz njegove polise, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. U slučaju kada je neophodno bolničko liječenje, osiguranik je dužan da prilikom prijema u bolnicu pokaže svoju polisu putničko zdravstvenog osiguranja. 

Ugovor o putničko zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen prije putovanja u inostranstvo.

Niste sigurni šta je potrebno Vama ili Vašoj kompaniji?

Saznajte u samo par koraka…

[metform form_id="4578"]

ODLUČILI STE SE OSIGURATI?

Pitanja i mogućnosti je mnogo. Ne možete biti sigurni šta Vam sjutra donosi, ali svakako da je dobro imati sigurnog partnera…

sr_RS