info@ifs.co.me

Pišite nam

+382 (0) 67 213 550

Pozovite nas

[metform form_id="4578"]
 Neživotno osiguranje

Neživotno osiguranje

Ugovorenom polisom osiguranja odnosno plaćanjem premije osiguranja, osiguravajuće društvo odnosno osiguravač preuzima na sebe rizik ostvarivanja neželjenog događaja pa tako osiguranik polisom dobija zaštitu od osiguranih slučajeva, dobijajući ugovorenu sumu osiguranja u slučaju nastanka istog.

Visinu premije i sume osiguranja određuje osiguravajuća kuća u skladu sa njihovim pojedinačnim tarifama, a u zavisnosti od niza faktora među kojima su: vrijednost imovine, posao kojim se određeno pravno/fizičko lice bavi, broj zaposlenih, vrijednost i starost automobila (ukoliko osiguravate auto), određena dob lica kod životnih osiguranja i mnogi drugi faktori.

Kako postoje razne vrste neživotnih osiguranja, tako u zavisnosti od vrste osiguranja koja se ugovara zavisi i visina premije i osigurana suma.

Vrste neživotnih osiguranja su:

osiguranje od posljedica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja;
– dobrovoljno zdravstveno osiguranje;
osiguranje motornih vozila;
osiguranje vazduhoplova;
osiguranje šinskih vozila ;
osiguranje plovnih objekata;
osiguranje robe u prevozu;
osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti (požara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda…);
– ostala osiguranja imovine (štete nastale zbog loma mašinaprovalne krađeloma stakla…);
osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila;
osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova;
osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata;
osiguranje od opšte odgovornosti za štetu;
osiguranje kredita;
osiguranje jemstva;
osiguranje troškova pravne zaštite;
– osiguranje pomoći na putovanju;
obavezno osiguranje u saobraćaju;
dobrovoljno zdravstveno osiguranje;

Kontaktirajte nas ukoliko imate nedoumica u vezi odabira odgovarajućeg osiguranja, a mi ćemo vam rado pomoći.

sr_RS